Familieopstellingen


Meer weten over familieopstellingen? – Zie beneden

De volgende mogelijkheden voor familieopstellingen zijn op:

Momenteel zijn geen sessie middagen gepland.

Hier vind je de praktische informatie over de aankomende opstellingen.

Meer weten over familieopstellingen?

Wat zijn familieopstellingen?

In je leven ben je niet alleen. In ieder geval heb je ouders en opvoeders. Daarnaast mogelijk broers, zussen, vrienden of een partner. Al die mensen om je heen beïnvloeden je. En jij reageert daarop, ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Dit heeft invloed op wie je bent. Een familieopstelling kijkt naar lijntjes in je leven. Je krijgt meer zicht op hoe jij geworden bent wie je bent, wat je eigenlijke plek in de familie is, waar je tegenaan loopt of waar je kwaliteiten liggen. Ook helpt een opstelling je te zien waarom je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt.

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Hoe werken familieopstellingen?

Je kiest deelnemers uit de groep als representant voor belangrijke leden van je familie of andere personen en plaatst ze volgens intuïtief in relatie tot elkaar in de ruimte. Dit kan al eerste verrassingen en inzichten opleveren.

Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar, zonder dat ze iets van hen weten. Soms krijgen ze zelfs hun symptomen, ze krijgen bijvoorbeeld ineens ademhalingsproblemen en spreken op dezelfde wijze en met dezelfde woordkeus. Ze stappen als het ware in het energetische veld van de opgestelde familie.

Samen met mij als begeleider ga je de opstelling onderzoeken. Zo kun je inzichten en antwoorden krijgen. Of je vindt een vraag die je later verder kunt gaan onderzoeken.

Deze manier van werken werkt langer door. Pas na een tijdje zult je merken hoe veel invloed de opstelling op je leven heeft.

Welke problemen kunnen met behulp van familieopstellingen worden onderzocht?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over terugkerende angsten, verslaving, stoppen met roken/drinken/gamen, moeite om relaties buiten je echtelijke relatie goed te houden, relaties met een partner, patronen die steeds terugkomen, vragen over je eigen leven, ruzies, stress, ongemak, onzekerheid, twijfel over de te nemen route, opvoedingsproblemen, omgaan met moeilijkheden, zoals ziektes, problemen tussen broers en zussen, ouders , kinderen of andere personen in de familie, overspannenheid, somberheid, moeite met verandering, een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in prive- of werksituatie. Alle problemen dus die je in het hier en nu tegenkomt en verstikkingen, blokkades en angsten weergeven.

Praktische informatie over de aankomende opstellingen

’s Middags: vanaf 13:45 uur inloop, 14:00 uur start met opstellingen, einde circa 17:45 uur
’s Avonds: vanaf 18:30 uur inloop, 18:45 uur start met opstellingen, einde circa 22:00 uur

De fysieke bijeenkomsten zijn in Amsterdam. Ik verzorg deze samen met de Haptotherapeut Gertrud van Beekveld.

Als je een vraag gaat inbrengen zijn de kosten 110 euro (inclusief thee en koffie, water en koekjes).

Wil je (eerst) kennis maken met het fenomeen familieopstellingen? Dan kun je als representant meedoen. Je kunt dan worden gevraagd iemand te representeren. Je brengt dus zelf geen eigen onderzoeksvraag in. Ook kun je alleen komen kijken. Alleen al kijken naar een opstelling van iemand anders’ familie wordt als indrukwekkend ervaren.

Als je zelf geen vraag gaat inbrengen zijn de kosten 40 euro (inclusief thee en koffie, water en koekjes).

Vind je het te spannend dit onderzoek met een groep te doen, dan kan ik ook een-op-een met je werken, dus zonder een groep mensen om je heen.