Privacyverklaring


Florian Stadler Coaching en Consulting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Florian Stadler
Fassbinderstraat 50
1325 RT Almere
+31 – 6 – 18 14 87 97
florian@florianstadler.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Florian Stadler Coaching en Consulting verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over gebruikersactiviteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Florian Stadler Coaching en Consulting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Florian Stadler Coaching en Consulting verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten te kunnen leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om financiële-, administratieve-, verkoop, marketing- en relatiebeheersprocessen te kunnen uitvoeren
 • Om met klantorganisaties, opdrachtgevers, medewerkers, dienstverleners, andere betrokkenen en netwerkpartners te kunnen samenwerken
 • Verrichten van verschillende soorten metingen
 • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren
 • Vanuit wettelijk verplichtingen, zoals bij voorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Florian Stadler Coaching en Consulting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Florian Stadler Coaching en Consulting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Florian Stadler Coaching en Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Florian Stadler Coaching en Consulting gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florian Stadler Coaching en Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar florian@florianstadler.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we om een identificatie vragen. We zullen zo snel mogelijk, met een maximum van een (1) maand, op jouw verzoek reageren.
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Florian Stadler Coaching en Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via florian@florianstadler.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Nieuwe versies van de privacyverklaring worden altijd op de website van Florian Stadler Coaching en Consulting gepubliceerd. Wij raden daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 juli 2019.